Alice Morgan
Terapia narracyjna
Wprowadzenie

morgan_terapia_narracyjna_mediumTytuł oryginału: What is narrative therapy. An easy-to-read introduction

przekład: Grzegorz Baster

miejsce wydania: Warszawa
rok wydania: 2011
ISBN: 978-83-61269-12-0
format: 150 × 230 mm
liczba stron: 152
oprawa: miękka

 
 

Koncepcja terapii narracyjnej narodziła się w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku w Australii. Za jej twórcę uważa się Michaela White’a (1948–2008), jednego z założycieli Dulwich Centre – pierwszego i jak dotąd największego ośrodka terapii narracyjnej na świecie. Współtwórcą tego podejścia jest David Epston, pracujący w Nowej Zelandii.

 Stopniowo terapia narracyjna zaczęła zyskiwać popularność w Stanach Zjednoczonych, następnie w Europie – głównie w Wielkiej Brytanii oraz Danii. Obecnie programy większości szkoleń psychoterapeutycznych obejmują wykłady lub warsztaty dotyczące teorii i praktyki narracyjnej. Również w Polsce ten nurt staje się coraz bardziej znany.

 Książka Alice Morgan to pierwsza na polskim rynku publikacja w całości poświęcona zagadnieniom terapii narracyjnej. Adresowana jest przede wszystkim do psychoterapeutów chcących bliżej poznać metody pracy narracyjnej. Niektóre z nich stały się klasycznymi technikami, którymi posługują się terapeuci różnych orientacji, inne mogą być mniej znane polskiemu Czytelnikowi. Z pewnością zainteresuje też nieprofesjonalistów jako wprowadzenie do nieco odmiennego sposobu myślenia o człowieku, jego problemach i możliwościach pomagania mu w trudnościach.

 

dr Szymon Chrząstowski
Wydział Psychologii UW

Spis treści

Przedmowa do wydania polskiego

Nota od wydawcy

Część pierwsza: Co to jest terapia narracyjna?

Wprowadzenie

Rozdział 1  Rozumienie i przeżywanie własnego życia poprzez opowieści

Rozdział 2  Opowieści w kontekście terapeutycznym

Rozdział 3  Rozmowy eksternalizujące: nazywanie problemu

Rozdział 4  Śledzenie historii problemu

Rozdział 5  Badanie skutków problemu

Rozdział 6  Umieszczenie problemu w kontekście: dekonstrukcja

Rozdział 7  Odkrywanie wyjątków

Rozdział 8  Badanie historii i znaczenia wyjątków oraz nazywanie alternatywnej opowieści

Część druga: Wzbogacanie alternatywnej opowieści

Wprowadzenie

Rozdział 9  Rozmowy przywracające

Rozdział 10  Dokumentacja terapeutyczna

Rozdział 11  Listy terapeutyczne

Rozdział 12  Rytuały i ceremonie

Rozdział 13  Uzupełnianie rozmów

Rozdział 14  Grupy świadków zewnętrznych i ceremonie definiujące

Uwagi końcowe

Literatura cytowana

Indeks

Angielsko-polski słowniczek pojęć