Recenzowanie prac naukowych w psychologii
pod redakcją Roberta J. Sternberga

recenzowanie_prac_mediumTytuł oryginału: Reviewing scientific works in psychology

przekład: Teresa Szustrowa

miejsce wydania: Warszawa
rok wydania: 2011
ISBN: 978-83-61269-08-3
format: 150 × 230 mm
liczba stron: 136
oprawa: miękka

 

 

Podstawą współczesnej nauki jest tzw. peer reviewing, czyli system wzajemnego recenzowania swoich prac przez środowisko naukowe. Dotyczy to publikacji, wniosków o granty badawcze, a także okresowych ocen całych jednostek naukowych. Od jakości recenzji, ich bezstronności, merytoryczności, kompetencji zależy poziom czasopism, „produktów naukowych” i instytucji badawczych.

O tym jednak, że recenzować nie każdy potrafi i że przygotowanie dobrej recenzji jest często sztuką nie mniejszą niż napisanie artykułu, przekonujemy się nie raz. Doskonale wiedzą o tym redaktorzy czasopism, często mający do czynienia z recenzjami nie tylko wzajemnie sprzecznymi, trudnymi do zintegrowania w jedną decyzję redakcyjną, ale też takimi, które ze względu na swoją formę nigdy nie powinny być udostępnione autorom.

Książka ta jest pod wieloma względami publikacją ważną i potrzebną. Po pierwsze, autorzy poszczególnych rozdziałów wyjaśniają, na czym polega kultura recenzowania. Po drugie, uczą krok po kroku właściwego przygotowania recenzji: na co trzeba zwracać uwagę, jak konstruować jej tekst. Wskazują, jak unikać ocen opartych na jednym tylko kryterium, na przykład wyśrubowanych standardach metodologicznych. Jako doświadczeni badacze dostrzegają pułapki wszelkich form jednostronności. Po trzecie – pośrednio uczą pisania prac naukowych. Kierując uwagę recenzenta na elementy tekstu, które powinien poddać ocenie, zarazem instruują, jak należy przygotować taki tekst. Zamieszczone w książce wskazówki mogą zatem służyć zarówno recenzentom, jak i potencjalnym autorom.

dr hab. Maria Lewicka, prof. UW
redaktor naczelny czasopisma
Psychologia Społeczna

 

Spis treści

Przedmowa do wydania polskiego

Autorzy rozdziałów

Przedmowa

Rozdział 1. Recenzowanie prac empirycznych złożonych do czasopism

Abraham Tesser, Leonard Martin

Rozdział 2. Recenzowanie artykułów empirycznych pod względem metodologicznym

Robert J. Sternberg, Elena L. Grigorenko

Rozdział 3. Recenzowanie artykułów teoretycznych

Robert J. Sternberg

Rozdział 4. Recenzowanie przeglądów literatury złożonych do publikacji w czasopiśmie

Alice H. Eagly

Rozdział 5. Recenzowanie projektów książek

Gary R. VandenBos, Julia Frank-McNeil, Judith Amsel

Rozdział 6. Recenzowanie rozdziałów w pracach zbiorowych

Henry L. Roediger III

Rozdział 7. Recenzowanie wniosków o finansowanie projektów badawczych

Paul A. Gade, David P. Constanza, Jonathan D. Kaplan

Indeks

Nota o redaktorze tomu