Agnieszka Popiel i Ewa Pragłowska
Psychoterapia poznawczo-behawioralna. Teoria i praktyka

psychoterapia_poznawczo-behawioralna_mediumRecenzje wydawnicze: prof. dr hab. Lidia Grzesiuk, prof. dr hab. Grzegorz Sędek

miejsce wydania: Warszawa
rok wydania: 2008
ISBN: 978-83-61269-04-5
format: 165×235 mm
liczba stron: 307
oprawa: miękka 

 

 Nominowana do Nagrody Teofrasta w ogłoszonym przez miesięcznik "Charaktery" konkursie na najlepszą książkę z dziedziny psychologii wydaną w 2008 roku.

Książka Agnieszki Popiel i Ewy Pragłowskiej jest pierwszym polskim podręcznikiem psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Autorki – znane specjalistki w tej dziedzinie – szczegółowo omawiają założenia teoretyczne podejścia poznawczo-behawioralnego, prezentują modele wybranych zaburzeń, zasady pracy terapeutycznej, techniki poznawcze i behawioralne oraz wyniki badań nad skutecznością tej formy terapii, opartej na danych naukowych. Znakomity podręcznik akademicki, źródło wiedzy dla psychoterapeutów, psychologów, lekarzy i osób szkolących się w zakresie psychoterapii. Książka zawiera także obszerny angielsko-polski słowniczek terminów, użyteczny m.in. dla tłumaczy publikacji poświęconych terapii poznawczo-behawioralnej

 

„Jak w każdej formie sztuki praktyka prowadzi do umiejętności. Niniejsza książka będzie świetnym przewodnikiem dla osób zainteresowanych wspinaniem się na coraz wyższe piętra umiejętności terapeutycznych. Należy jednak pamiętać, że przewodnik nie jest tym samym, co podróż. Ci, którzy odważą się podjąć ryzyko wspinaczki, zostaną nagrodzeni najbardziej interesującą podróżą, jeśli tylko będzie im towarzyszył odpowiedni przewodnik”.

Z przedmowy prof. Eduarda Keegana

„Książka jest podręcznikiem psychoterapii poznawczo-behawioralnej, dobrze dostosowanym do potrzeb polskiego czytelnika. Jej treść obejmuje (1) teoretyczne źródła terapii poznawczo-behawioralnej, (2) podstawowe informacje dla praktyka zamierzającego posługiwać się tą metodą pracy psychoterapeutycznej oraz (3) dane empiryczne z badań nad tą formą psychoterapii. […] Podręcznik ten pozytywnie wyróżnia się wśród znanych mi prac z tego zakresu w naszym kraju”.

Z recenzji prof. Lidii Grzesiuk

„Oprócz wysokich wartości merytorycznych […] książka ta ma wybitne walory dydaktyczne. Po pierwsze, zawiera bardzo kompetentny opis terapii poznawczej, oparty na najnowszej literaturze oraz bogatym dorobku klinicznym, dokonany przez najwybitniejszych polskich ekspertów w dziedzinie tego kierunku psychoterapii. Po drugie, treść tego podręcznika dobrze koresponduje z wymogami programowymi na kierunkach studiów, takich jak psychologia kliniczna, psychiatria czy pedagogika specjalna – podręcznik może być w całości umieszczony w kanonie lektur w ramach tych kierunków”.

Z recenzji prof. Grzegorza Sędka

O Autorkach:

Agnieszka Popiel
doktor nauk medycznych, psychiatra, psychoterapeuta (PTTPB, SITCC), superwizor psychoterapii (PTTPB).
Praktykę kliniczną rozpoczęła w II Klinice Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Warszawie u prof. Z. Bizonia. Obecnie adiunkt i członek Interdyscyplinarnego Centrum Stosowanych Badań Poznawczych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Inicjatorka powstania i współzałożycielka Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), przewodnicząca zarządu i reprezentant Towarzystwa na forum European Association for Cognitive and Behavioural Therapies.

Ewa Pragłowska
doktor nauk humanistycznych (PAN, Ph.D. – University of Toronto), specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta (PTTPB i PTP, SITCC), superwizor psychoterapii (PTTPB).
Praktykę kliniczną rozpoczęła w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie u prof. S. Pużyńskiego. Do 2005 roku adiunkt w Oddziale Chorób Afektywnych II Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, od 1997 roku wykłada w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Członek Interdyscyplinarnego Centrum Stosowanych Badań Poznawczych w SWPS. Współzałożycielka Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, obecnie sekretarz Komisji Naukowo-Dydaktycznej.

Autorki współpracują od 1998 roku. Kształciły się w terapii poznawczo-behawioralnej pod kierunkiem specjalistów z Włoch i USA. Uzyskały certyfikaty Societa Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva (SITCC). Od wielu lat zajmują się psychoterapią poznawczo-behawioralną w praktyce klinicznej, badawczej, działalności organizacyjnej i dydaktycznej. Są autorkami publikacji naukowych, popularyzatorskich i wystąpień kongresowych, redaktorami naukowymi tłumaczeń na język polski książek z zakresu terapii poznawczej. W latach 2002–2007 kierowały działalnością edukacyjną Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT w Warszawie. Po odejściu z Centrum CBT od 2007 roku kierują studiami podyplomowymi w terapii poznawczo-behawioralnej w SWPS. Prowadzą badania nad skutecznością psychoterapii poznawczo-behawioralnej w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Genetyki Zachowania Uniwersytetu Warszawskiego.

Spis treści

Przedmowa

Od autorek

Część I. Założenia teoretyczne psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Rozwój nurtu terapii poznawczych i behawioralnych na świecie i w Polsce

Rozdział 1. Psychoterapia poznawczo-behawioralna – wyjaśnienia terminologiczne    

Rozdział 2. Rzut oka na historię. Psychologia poznawcza i behawioryzm a psychoterapia poznawczo-behawioralna

Psychoterapia poznawczo-behawioralna na świecie

Psychoterapia poznawczo-behawioralna w Europie

Psychoterapia poznawczo-behawioralna w Polsce

Psychoterapia poznawczo-behawioralna a integracja w psychoterapii

Rozdział 3. Założenia teoretyczne psychoterapii poznawczo-behawioralnej

Modele Ellisa i Becka – procesy poznawcze w praktyce klinicznej       

Myśli automatyczne

Schematy poznawcze

Zniekształcenia poznawcze

Specyficzność poznawcza stanów psychopatologicznych i modele zaburzeń psychicznych

Modele poznawcze zaburzeń afektywnych – depresja

Modele poznawcze zaburzeń lękowych

Modele poznawcze zaburzeń osobowości

Część II. Praktyka psychoterapii poznawczo-behawioralnej

Rozdział 4. Cechy procesu terapeutycznego w psychoterapii poznawczo-behawioralnej

Określenie celu, problemu w osiągnięciu go i ukierunkowanie na jego rozwiązanie

Dobór metod na podstawie dynamicznie tworzonej konceptualizacji problemu pacjenta

Skupienie na teraźniejszości

Nadanie struktury procesowi terapii i każdej sesji terapeutycznej

Relacja terapeutyczna

Współpraca pacjenta i terapeuty

Psychoedukacja

Techniki terapeutyczne

Ograniczenie terapii w czasie

Wyposażenie pacjenta w wiedzę i narzędzia autoterapii

Rozdział 5. Pierwszy etap psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Rozpoznanie

Konceptualizacja problemu i diagnoza kliniczna

Określenie problemu („co?”)

Pierwszy poziom konceptualizacji problemu („jak?”)

Drugi poziom konceptualizacji problemu („dlaczego”?}

Cele terapii

Protokół rozbieżności

Rozdział 6. Drugi etap psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Realizacja celów

Plan interwencji terapeutycznych

Kontrakt terapeutyczny i informacje o terapii

Techniki terapeutyczne

Techniki poznawcze

Techniki behawioralne

Praca osobista – zadania terapeutyczne

Rozdział 7. Trzeci etap psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Sprawdzenie i utrwalenie osiągnięć

Zapobieganie nawrotom

Weryfikacja rezultatów terapii

SOS, czyli między innymi o zjawisku oporu w terapii poznawczo-behawioralnej

Zakończenie terapii

Rozdział 8. Umiejętności terapeuty poznawczo-behawioralnego

Część III. Weryfikacja empiryczna

Rozdział 9. Dane naukowe. Praktyka oparta na badaniach i badania oparte na praktyce

Nauka, praktyka i polityka

Praktyka oparta na badaniach naukowych i badania oparte na praktyce

Zakres zmiany mierzony w badaniach nad psychoterapią

Mechanizmy zmiany obserwowane w badaniach nad psychoterapią

Trwałość rezultatów psychoterapii

Możliwość uogólniania wniosków z badań naukowych na praktykę kliniczną

Zakończenie. Konteksty psychoterapii poznawczo-behawioralnej

Terapia poznawczo-behawioralna a inne szkoły terapii

„Płytka” czy „głęboka”?

Lepsza czy gorsza?

Wąska i specjalistyczna czy całościowa?

Modyfikacja sposobu myślenia pacjenta w terapii poznawczo-behawioralnej – cel czy środek?

Zmiana przekonań a kwestie relatywizmu

Terapia poznawczo-behawioralna a kwestia duchowości

Niektóre etyczne aspekty spotkania pacjenta i terapeuty poznawczo-behawioralnego – granice relacji terapeutycznej

Zalecana literatura dla terapeutów

Biblioterapia. Przykłady lektur do pracy osobistej pacjentów

Aneks. Formularze do wykorzystania na użytek praktyki

Słowniczek terminów angielsko-polski

Bibliografia

Indeks nazwisk

Indeks rzeczowy