Salvador Minuchin, Michael D. Reiter, Charmaine Borda
Kunszt terapii rodzinnej 

Tytuł oryginału: The craft of family therapy: Challenging certainties

przekład: Anna Tanalska-Dulęba

miejsce wydania: Warszawa
rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-61269-84-7
format: 165 × 235 mm
liczba stron: 276
oprawa: miękka

 

Nasza książka jest owocem czasu spędzonego przez nas ze studentami uczącymi się terapii rodzinnej. Chcieliśmy napisać elementarz, który przeniósłby studentów ze świata teorii w świat praktyki. W rezultacie powstały dwie książki w jednej – napisane przez dwie różne grupy autorów. W pierwszej części Salvador Minuchin przeanalizował kilka prowadzonych przez siebie w przeszłości sesji. Służy to zaprezentowaniu pojęć, które jego zdaniem terapeuta powinien mieć na uwadze i z których powinien korzystać podczas pierwszych sesji z rodziną. W drugiej części autorzy z istotną pomocą studentów opisali, jak początkujący terapeuci próbują z tych pojęć korzystać.

Salvador Minuchin, Prolog

Salvador Minuchin (1921–2017) – psychiatra, światowej sławy terapeuta rodzinny, twórca strukturalnej terapii rodzin. Autor i współautor licznych książek poświęconych organizacji i funkcjonowaniu rodzin oraz celom i technikom terapii. Ważne miejsce w jego życiu zawodowym zajmowała praca z rodzinami upośledzonymi społecznie. Wiele lat zajmował się kształceniem terapeutów rodzinnych opartym na superwizji – wnikliwym analizowaniu ich działania podczas sesji zarejestrowanych na wideo. Kunszt terapii rodzinnej jest jego ostatnią książką.

Spis treści

Prolog
Podziękowania
Część I Pojęcia i praktyka 
Rozdział 1 Kunszt terapii rodzinnej
Rozdział 2 Objawy. Podważanie przekonania, że objaw dotyczy tylko jednego członka rodziny
Rozdział 3 Odsłanianie tożsamości członków rodziny
Rozdział 4 Dekonstrukcja organizacji rodziny. Badanie podsystemów
Rozdział 5 Styl terapeuty
Rozdział 6 Torba terapeuty rodzinnego 
Część II Nauka rzemiosła
Wprowadzenie
Rozdział 7 Angela: sposób zadawania pytań
Rozdział 8 Olivia: jak zostać supernianią
Rozdział 9 Uczenie się na własnych błędach
Sarah A. Walker
Rozdział 10 Za blisko
Roseann Pascale
Rozdział 11 Sześć lekcji doktora Minuchina
Helen T. M. Reynolds
Rozdział 12 Minuchin i Wilsonowie
Rozdział 13 Doskonalenie rzemiosła w zmieniającej się dziedzinie
Literatura cytowana
Indeks