Lynne Murray
Psychologia małego dziecka. Jak relacje społeczne wspierają rozwój dziecka w pierwszych dwóch latach życia

psychoterapia_poznawczo-behawioralna_mediumTytuł oryginału: The psychology of babies. How relationships support development from birth to two

przekład: Marlena Trusiewicz, Anna Strzałkowska
redakcja naukowa: dr hab. Grażyna Kmita, dr Eliza Kiepura
miejsce wydania: Warszawa
rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-61269-88-5
format: 189 × 246 mm
liczba stron: 272
oprawa: miękka

 

 

Profesor psychologii Lynne Murray jest uznaną brytyjską badaczką wczesnego rozwoju dzieci. Jej książka Psychologia małego dziecka to znakomite źródło wiedzy zarówno dla rodziców (a także babć, dziadków oraz innych opiekunów), jak i dla specjalistów pracujących z dziećmi i rodzinami. Wyjątkowość tego przewodnika po różnych obszarach rozwoju dziecka w pierwszych dwóch latach życia polega na tym, że wszystkie przedstawione wnioski płynące ze współczesnych badań naukowych autorka ilustruje wynikami szczegółowej obserwacji zachowania i interakcji społecznych konkretnych dzieci. Bogaty materiał zdjęciowy pomaga dostrzec niezwykłą wrażliwość dziecka na otoczenie społeczne i umożliwia odczytanie istotnego znaczenia wielu dziecięcych zachowań często uznawanych za przypadkowe. A przede wszystkim unaocznia ogromny wkład dziecka we własny rozwój i doniosłą rolę rodziców we wspieraniu jego rozwoju.

Spis treści

Podziękowania

Przedmowa

O Autorce

Wprowadzenie

1. Rozumienie społeczne i współdziałanie

Okres noworodkowy: 1. miesiąc życia

Wkład rodziców: intuicyjne rodzicielstwo

Wkład dziecka: mózg społeczny

Naśladowanie i neurony lustrzane

Interakcje społeczne w 1. miesiącu

Zmiany w 2. miesiącu: rozkwit relacyjności „pierwotnej”

Rola rodzica

Różne style interakcji i wczesne próby „nadawania znaczenia”

Rosnąca wrażliwość społeczna niemowlęcia

Miesiące 4. i 5.: wchodzenie w szerszy świat i relacyjność „tematyczna”

Miesiąc 9.: przejście od relacyjności „tematycznej” do relacyjności „uwspólnianej”

Rozwój relacyjności „uwspólnianej” 1: początki rozumienia innych ludzi

Rozwój relacyjności „uwspólnianej” 2: rola interakcji społecznych

Wspieranie wspólnego zainteresowania

Koordynowanie działań

Interakcje społeczne z więcej niż jedną osobą

Popisywanie się przez dziecko podczas interakcji społecznych

Rok 2.: szerszy ogląd i relacyjność „kooperatywna”

Oznaki rozwoju szerszego oglądu i zdolność do relacyjności „kooperatywnej”

Przekomarzanie się

Oszukiwanie

Rozpoznawanie odbicia w lustrze

Rozpoznawanie sensu zachowania

Rozumienie sprzecznych perspektyw

Rola interakcji społecznych

Zabawy „na niby” i konflikty

Rozmowy

Okazje do współdziałania

Podsumowanie Rozdziału 1

2. Przywiązanie

Wzorce przywiązania u dzieci

Oznaki przywiązania

Różnice we wzorcach przywiązania

Przywiązanie ufne

Przywiązanie nieufne

Przywiązanie nieufne-unikające

Przywiązanie nieufne-ambiwalentne

Przywiązanie zdezorganizowane

Rola rodziców w kształtowaniu ufności dziecka

Znaczenie responsywności

Waga myślenia o przeżyciach dziecka

Style rodzicielstwa związane z różnymi wzorcami nieufnego przywiązania u dziecka

Rola właściwości dziecka

Co wpływa na zdolność rodziców do zapewnienia wrażliwej opieki?

Warunki życia

Właściwości rodziców

Style przywiązania rodziców

Ogólne przystosowanie rodziców

Wczesna więź a dalszy rozwój

Wczesna więź a późniejsze relacje społeczne

Wczesna więź a późniejsze problemy z zachowaniem

Wpływ bieżących warunków i wychowania

Pomoc dla rodziców

Opieka innych osób: pobyt w żłobku i jego wpływ na rozwój dziecka

Przystosowanie się do żłobka

Wspieranie dziecka w żłobku: okres aklimatyzacji

Adaptacja do żłobka: wsparcie w domu

Relacje dzieci z opiekunami w żłobku

Relacje między dziećmi

Pobyt w żłobku a rozwój dziecka

Przywiązanie dzieci do przedmiotów

Podsumowanie Rozdziału 2

3. Samoregulacja i kontrola

Podstawy regulacji u dzieci

Wspieranie przez rodziców podstawowych umiejętności samoregulacyjnych dziecka

Wczesna opieka

Kontakt twarzą w twarz

„Kamienna twarz”

Naturalny kontakt twarzą w twarz

Zabawa ruchowa

„Siłowanki”

Rozwój świadomej samokontroli u dzieci

Jak rodzice mogą wspierać świadomą samokontrolę u dzieci

Wspieranie wczesnych zdolności koncentrowania uwagi i przewidywania zdarzeń

Regulacja reakcji dzięki świadomości społecznej i „odnoszeniu społecznemu”

Zachęcanie do wspólnej zabawy i współdziałania

Wyjaśnianie i rozmowa

Samoregulacja podczas zasypiania

Czynniki mogące utrudniać samoregulację

Trudności ze sprawowaniem roli rodzicielskiej

Wzorzec wycofany

Wzorzec intruzywny

Wzorzec lękowy, nadopiekuńczy

Różnice indywidualne i potencjalne zagrożenie rozwojem problemów

Radzenie sobie z problemowym zachowaniem dziecka

Problemy „eksternalizacyjne”: zachowania agresywne i buntownicze

Problemy „internalizacyjne”: ogólna lękliwość i skrajna nieśmiałość

Podsumowanie Rozdziału 3

4. Rozwój poznawczy

Rozwijający się mózg

Wpływ doświadczeń

Podstawy rozwoju poznawczego

Własna aktywność dziecka

Jak aktywność dziecka wspiera jego rozwój poznawczy

Zdobywanie kontroli

Rozumienie świata fizycznego

Rozumienie cudzych działań

Rola relacji społecznych 1: wkład dziecka

Pierwsze kontakty z innymi ludźmi

Komunikowanie zainteresowania i intencji

Naśladowanie innych

Wczesne naśladowanie

Postępy w naśladowaniu

Wykorzystywanie naśladowania przez dorosłych

Rola relacji społecznych 2: wkład rodziców

Dostrojenie i responsywność

Dostrojenie i responsywność we wczesnych interakcjach

Dostrojenie i responsywność po trzech miesiącach

Facylitowanie

Tworzenie rusztowania

Wspieranie wokalizacji i wypowiedzi słownych

Wykorzystanie innych zasobów 1: oglądanie telewizji

Wykorzystanie innych zasobów 2: wspólne czytanie książek

Specjalne właściwości książek dla dzieci

Dowiedzione korzyści ze wspólnego czytania

Kluczowe cechy wspólnego czytania książek

Wzorce, które się z czasem zmieniają

Szersze znaczenie wspólnego czytania książek

Podsumowanie Rozdziału 4

Przypisy

Indeks